מי אנחנו

שותפוֹת=partners=شريكات

שותפוֹת היא קואליציית ארגונים פמיניסטיים הפועלים יחד לקידום שוויון כלכלי לכלל הנשים בישראל. קואליציית שותפוֹת פועלת בזירה הציבורית והתקשורתית לתיקון האפליה והדרת הנשים בכלכלה ובתעסוקה ולצמצום אי־השוויון המגדרי בישראל.

יוזמות - עסקים בבעלות נשים

ארגוני שותפוֹת